Jan Kopeć

Jan Kopeć

koordynator ds. kluczowych klientów Business Masters Sp. z o.o.

Moim osobistym “dlaczego” jest budowanie przestrzeni do społecznego dialogu i podnoszenie poziomu przywództwa w Polsce i na świecie. Głęboko wierzę, że przez szkolenie dojrzałych liderów, nowoczesną edukację oraz efektywną współpracę ponad podziałami ludzkość może przekraczać kolejne bariery – podnosić poziom życia oraz rozwijać się w sposób zrównoważony. Inspiruje mnie praca z ludźmi i dla ludzi, motywuje zmiana.


Wykształcenie zdobyłem na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, gdzie ukończyłem studia jednolite magisterskie na kierunku prawo. Obroniłem, ocenioną na ocenę bardzo dobrą, pracę magisterską zatytułowaną “Współczesne przywództwo demokratyczne. Rozważania na temat modelu idealnego”. Łączyłem w niej elementy poświęcone klasycznym doktrynom politycznym i prawnym ze współczesną nauką politologiczną oraz literaturą psychologiczną, zestawiając ze sobą teorie dotyczące przywództwa biznesowego i politycznego. Mój cel stanowi promocja rozwoju umiejętności liderskich w administracji publicznej. Jestem także absolwentem Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II Stopnia im. Karola Lipińskiego w Lublinie. W 2020 roku odbyłem 3-miesięczny staż w biurze parlamentarnym europosłanki Róży Thun.


Od wielu lat aktywnie działam społecznie. Największe doświadczenie zdobyłem w Europejskim Stowarzyszeniu Studentów Prawa ELSA Poland, gdzie pełniłem kolejno funkcje Wiceprezesa ds. Marketingu ELSA Kraków, Prezesa ELSA Kraków oraz Prezesa ELSA Poland. To w czasie działalności w stowarzyszeniu zacząłem rozwijać swoją pasję związaną z przywództwem i prowadzić pierwsze szkolenia liderskie. W 2019 roku współpracowałem z Fundacją Prawda Dobro Piękno, w której zajmowałem się budowaniem długofalowej strategii i koordynowaniem projektów lokalnych. W 2020 roku założyłem Fundację Instytut Kreatorów Przyszłości, który ma stanowić platformę wymiany myśli i przestrzeń swobodnego rozwoju dla dzieci i młodzieży. Od półtora roku tworzymy projekty społeczne, prowadzimy szkolenia i inspirujemy polskich nastolatków do rozwoju.


W 2021 roku dołączyłem do zespołu Business Masters – organizacji, która wierzy we nieustający wzrost i wspiera polskich liderów biznesu, otwierając przed nimi nowe możliwości, prowadząc szkolenia, konsultacje i transformacje, działając na rzecz zwiększenia poziomu przywództwa u naszych klientów. W firmie zajmuję się wspieraniem działania Zarządu, budowaniem strategii, budowaniem społeczności i konsultacjami z klientami. Dzięki Business Masters mam szansę współpracować z liderami biznesu, poznawać ich potrzeby i oczekiwania oraz wpływać na otaczającą mnie rzeczywistość.