You are currently viewing Koncentracja ludzi i zespołów na celach w trudnych czasach

Koncentracja ludzi i zespołów na celach w trudnych czasach

Jeśli jesteś liderem, przedsiębiorcą, prowadzisz zespół lub firmę… wiesz jak ważne jest wypracowanie sposobów na utrzymanie koncentracji Twojego zespołu lub organizacji w trudnych warunkach, jakie zaistniały dzisiaj. Od 12 lat prowadzę zespoły i robię coaching w organizacjach, a moje doświadczenie pomogło mi wymyślić konkretne sposoby pracy z zespołami.

Zbuduj system wspólnych wartości i regularnie o nich przypominaj

Wspólne wartości we współpracy są jak klocki czy fundamenty w budowie domu, będą wspierać efektywną pracę pomiędzy poszczególnymi, różniącymi się od siebie osobami. Dzięki nim możesz zachęcić ludzi do korygowania swoich działań tak, żeby były zgodne z wypracowanymi wartościami. To jest istota coachingu menedżerskiego, aby sprawdzić, czy określone działania przybliżają nas do osiągnięcia danego celu, czy jest to w pewnym stopniu widoczne i czy działamy zgodnie z wyznaczonymi wartościami. 

Sposób na budowanie wspólnych wartości jest bardzo prosty: wystarczy zabrać ludzi do jednego pomieszczenia (osobiście lub online) i zacząć pytać o przykłady najlepszych drużyn z różnych branż (np. drużyny sportowe – piłka nożna czy wyścigi samochodowe , inżynieria, transport lub inne branże). Kiedy już masz te przykłady, szukasz ich wartości, które wpływają na ich wydajność, np. drużyny piłkarskie mają dobrze określone role, strategię uzależnioną od sytuacji na boisku i zachowań, w tym komunikację podczas meczów.
Dążenie do celu, utrzymanie dobrej komunikacji i współpracy sprawia, że zespół jest lepszy niż inne. 
Możesz również poprosić o wyższy cel, jak powody dla których warto być zespołem o wysokiej skuteczności. To zwiększy wspólną motywację i poziom współdziałania jednostek w zespole.

Zwiększ ilość pozytywnych bodźców

Pozytywne bodźce pomagają budować rezyliencje, czyli odporność na stresujące sytuacje. Ważniejsze jest tutaj mówienie o indywidualnych osiągnięciach danej osoby, jednak nie zaszkodzi też przypominać o osiągnięciach zespołu czy całej firmy. Na przykład: mówimy o trudnych zadaniach, które wykonywał Kowalski czy Iksiński. Jeśli mówimy o osiągnięciach zespołu i firmy, imprezach integracyjnych, czy refundowanych szkoleniach i parkingach, wspominamy, jak to wpływa na nasz cel, czy środowisko pracy.

Maksymalizuj szacunek i wolność, jaką dajesz swoim pracownikom

Jak mówi John Maxwell: „Przy dobrych relacjach międzyludzkich, ludzie dobrowolnie podążają z liderem”. Jeśli okazujesz współczucie i szacunek członkom swojego zespołu, zyskujesz coś, co jest podstawą wszystkich relacji – zaufanie. Bez zaufania ludzi trudno jest zbudować zespół i firmę. Zaufanie przyspiesza działania w zespole w celu usprawnienia procesu, zwiększenia zysków i pozwala na budowanie satysfakcjonujących relacji.
Chciałabym również podzielić się z Wami kilkoma książkami, które inspirują mnie w tej dziedzinie. Zacznę od klasyków: Johna Maxwella „5 poziomów przywództwa”, Stephena Coveya „7 nawyków skutecznego działania”, ale też Stephena Coveya „Speed of Confidence”.
Te trzy zasady wydają mi się najbardziej przydatne w dzisiejszych niepewnych czasach. Jakie są Twoje?

Tomasz Czechowski

konsultant biznesowy Business Masters sp. z o.o.

Dodaj komentarz