Metodyka

Zastanawiałeś się od czego zależy sukces w biznesie?

Znamy odpowiedź na to pytanie. Jest wynikiem setek przeczytanych książek, współpracy doradczej z blisko setką firm w Polsce i za granicą oraz uczestnictwem w dziesiątkach szkoleń i seminariów. W odpowiedzi pomogła nam wiedza ze studiów MBA i – co może najważniejsze – nasze własne doświadczenia menadżerskie z prowadzenia własnych spółek – czyli liczne sukcesy i nie mniej liczne porażki, które stały się bezcennymi lekcjami.

Ten cały bagaż wiedzy i doświadczenia doprowadził nas do opracowania autorskiego systemu o nazwie PERSONAR, na którym bazujemy w pracy z naszymi Klientami – liderami, mistrzami biznesu.

Zdęcie przedstawia wykres kołowy

Więcej o systemie PERSONAR

System PERSONAR pozwala popatrzeć na każdą firmę – od poziomu średniej wielkości – przez pryzmat dwóch kluczowych obszarów. Obszar PERSONA to miękka rzeczywistości biznesu, w której liczą się relacje, idee i atmosfera. Drugi obszar to część wynikowa biznesu, bez której nie ma on szans funkcjonować. Nazywamy ten obszar SONAR. Z połączenia tych dwóch wyrazów powstała nazwa naszego systemu PERSONAR.

Z naszego doświadczenia i obserwacji wynika, że tylko organizacje, które potrafią utrzymać równowagę pomiędzy PERSONĄ, a SONAREM mają szansę skutecznie się rozwijać. Każda z tych dwóch sfer jest tak samo ważna. Znaczące przechylenie się w jedną z nich – nie ważne w którą – jest w dłuższej perspektywie początkiem końca.

Obszary PERSONA i SONAR dzielimy na 4 sekcje każdy. Każda sekcja jest przez nas szczegółowo opisana. Przyporządkowane są do niej konkretne narzędzia, które pozwalają nam prowadzić wstępny audyt organizacji Klienta, a następnie wdrażać sprawdzone narzędzia i metody, które pozwalają umocnić każdą z sekcji, a później sprawnie nią zarządzać.