Dziękuję Ci bardzo za czas poświęcony na wypełnienie Testu Kondycji Firmy

Wszystkie wpisane przez Ciebie informacje są teraz analizowane przez wybranego konsultanta Business Masters. Podczas godzinnej konsultacji przedstawi Ci on dokładne wyniki testu. W czasie spotkania online omówi z Tobą silne strony Twojej organizacji oraz zdefiniuje obszary, które warto wzmocnić.

Na każdym poziomie kondycji, jaką obecnie ma Twój biznes wskażemy Ci konkretne działania, których wdrożenie wpłynie na efektywność Twojej firmy i jej wyniki. 

W tym teście nie ma złych odpowiedzi. Są tylko prawdziwe i pozostałe. Jeśli podzieliłeś się tymi prawdziwymi, to rozwój Twojej firmy jest tylko kwestią czasu i właściwych decyzji.

© 2021 Business Masters Wszystkie prawa zastrzeżone