Polityka prywatności

Polityka prywatności Business Masters sp. z o.o. daje Ci pewność, że wpisując się na listę mailingową lub wypełniając formularz zapisu, Twoje dane osobowe jak i adres e-mailowy pozostaną do naszej wyłącznej dyspozycji. Business Masters sp. z o.o. nie sprzedaje, nie wypożycza ani nie przekazuje list adresowych i danych klientów innym osobom, firmom czy organizacjom.

Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie prenumeruj wydawnictw Business Masters sp. z o.o. oraz nie nabywaj produktów i usług szkoleniowych oferowanych przez Business Masters sp. z o.o. 

Dane osobowe

Podczas korzystania z testów dostępnych na stronie www.businessmasters.pl oraz materiałów edukacyjnych płatnych i bezpłatnych jesteś proszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób.

Dane, o które jesteś proszony, to w większości przypadków imię i adres e-mail. W przypadku formularzy zamówień będziesz proszony o podanie pełnych danych osobowych.

Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do kontaktu z Tobą lub wysłania do Ciebie przesyłki.

Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.

Subskrypcja newslettera

Akceptacja Polityki Prywatności jest wyrażeniem zgodny na zaprenumerowanie newslettera Business Masters sp. z o.o.  i wymaga podania w formularzu swojego imienia i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe. I tym samym wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych zgodnie z ustawą Dz.U. z 2016r. poz. 195 przez Business Masters sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie przy ul. Krystalicznej 24a, NIP: 7123419935, numer KRS 0000905068, w celach marketingowych.

Zostałem/am poinformowany, iż przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych osobowych, uzupełnień, korekt, żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia.

Zamawianie usług i produktów

Zamawianie usług i produktów oferowanych przez Business Masters sp. z o.o. wymaga realizacji płatności przez serwis  Tpay.com – Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 73/6, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412357, numer NIP 7773061579, REGON 300878437, kapitał zakładowy 4 798 500,00 PLN (wpłacony w całości).PayPal.com – spółka PayPal (Europe) S.a r.l. & Cie, S.C.A., 5. kondygnacja 22–24 Boulevard Royal, L-2449, Luxembourg.

RODO

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Business Masters sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie przy ul. Krystalicznej 24a, NIP: 7123419935, numer KRS 0000905068.
 1. W sprawie udzielania informacji dotyczących Pani/Pana danych osobowych kontakt pod adresem e-mail kontakt@businesssmasters.pl
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:
 3. realizacji transakcji kupna-sprzedaży na podstawie umowy, zlecenia, serwisu sprzedażowego, bazując na podstawie prawnej art.6. ust.1.lit.b RODO,
 4. wystawionej dokumentacji finansowo-księgowej potwierdzającej transakcje kupna-sprzedaży bazując na podstawie prawnej art.6. ust.1.lit.c RODO,
 5. dochodzenia roszczeń bazując na podstawie prawnej art.6. ust.1.lit.f RODO,
 6. marketingowych na podstawie prawnego interesu Administratora bazując na podstawie prawnej art.6. ust.1.lit.f RODO lub zgodzie art.6 ust.1 lit a RODO,
 7. statystycznych i analitycznych ukierunkowanych na badanie potencjału sprzedażowego bazując na podstawie prawnej art.6. ust.1.lit.f RODO,
 8. realizacji reklamacji bazując na podstawie prawnej art.6. ust.1.lit.f RODO.
 9. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane urzędom skarbowym, bankom, przewoźnikom, Poczcie Polskiej S.A., firmom kurierskim, kancelariom prawnym, Krajowej Administracji Skarbowej, urzędom celnym, biegłym rewidentom, firmom audytorskim, firmom umożliwiającym obsługę sprzedaży, zamówień i faktur poprzez programy, platformy elektroniczne, firmom realizującym usługi sprzedażowo-marketingowe.
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw poza obszar Unii Europejskiej.
 11. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

Cel A. Zgodnie z ustawą o rachunkowości.

Cel B. Zgodnie z ustawą o rachunkowości.

Cel C. Do czasu przedawnienia roszczeń.

Cel D. Do momentu zakończenia współpracy lub odwołania zgody.

Cel E.  Do czasu zakończenia relacji biznesowej.

Cel F. Do zakończenia postępowania reklamacyjnego oraz zgodnie z ustawą o rachunkowości.

 1. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, odwołania zgody (Cel D) oraz wyrażenia sprzeciwu (dotyczy Celu C-F).
 2. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wypełnienia obowiązku ciążącego na administratorze i realizacji umowy.
 3. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

10.Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz w formie profilowania.