You are currently viewing Nie rób tego sam<br> 

Nie rób tego sam
 

„Rzeczy wielkich nie osiąga się w pojedynkę!”

Pomimo, że większość liderów zdaje sobie z tego sprawę, wielokrotnie zderzają się z sytuacją, w której współpracownicy nie wykonują powierzonych im zadań. W najlepszym wypadku realizują je niezgodnie z oczekiwaniami co sprawia, że wizja ponadprzeciętnych wyników okazuje się spektakularną porażką. 

Dlaczego tak się dzieje ? 

Główną przyczyną jest nieumiejętne delegowanie obowiązków. Co zatem zrobić, aby jej uniknąć i osiągnąć sukces. Na początku należy odpowiedzieć sobie na pytanie co oznacza delegowanie i dlaczego znaczna część menadżerów niechętnie korzysta z tego narzędzia. 

Delegowanie, to przekazanie podwładnym obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności. Jedną z najważniejszych umiejętności managerskich jest właśnie poddanie się temu procesowi. Nie jest to proste posiadając przekonania, że pracownik nie dysponuje wszechstronną wiedzą do zrealizowania zadanie na satysfakcjonującym poziomie, a ponadto nie popełni przy tym  znaczących błędów. 

Jak zatem w umiejętny sposób podzielić się obowiązkami i osiągać spektakularne sukcesy?!

Rozwiązaniem jest zastosowanie 5 zasad skutecznego delegowania:

1. Jasno określony cel

Podczas delegowania obowiązków należy zadbać o to, aby przekazać pracownikowi niezbędny zakres informacji wraz z  kompetencjami jakie posiada do wykonania zadania. 

Wzbudzenie poczucia odpowiedzialności, wielokrotnie przekłada się na wzmocnienie motywacji. Działania jakie pracownik ma wykonać powinny być dostosowane ambitnie ale i realnie do poziomu wiedzy i doświadczenia. 

2. Realny czas

Określenie ram czasowych, jest kluczowe do wykonania zadania bez opóźnień. W przypadku wieloetapowych zadań warto ustalić daty a jeśli to konieczne nawet godziny. Terminy muszą być realne, ale jednocześnie stanowiące wyzwanie. Dobrą praktyką jest zachowanie marginesu czasowego na wypadek wystąpienia opóźnień.

3. Słuchanie, a nie narzucanie

Zachęcenie pracownika do przedstawiania swoich propozycji niejednokrotnie przyczynia się do powstania nowych rozwiązań. Zaangażowanie w realizacje swoich pomysłów pozwala na rozwój pracownika. Na tym etapie też, przełożony ma szansę zorientować się czy podwładny dobrze zrozumiał cel i wykonanie w ustalony sposób. Aby uniknąć nieporozumień, warto poprosić o opisanie swoimi słowami wykonanie zadania. 

4. Wspieranie

Udzielenie pracownikowi odpowiedniego wsparcia poprzez przekazanie informacji, kto może służyć pomocą w jego realizacji, ustalenie priorytetów, zagrożeń jakie mogą się pojawić przyczynią się do wyeliminowania oczywistych błędów jak również pozwoli na zaoszczędzenie czasu. 

Nikt, nie jest doskonały, a błędy popełnia każdy. Dając zgodę na brak wiedzy można uniknąć wielu nieoczekiwanych sytuacji, choćby dlatego, że pracownik będzie miał odwagę na poinformowanie o wystąpieniu niepożądanej sytuacji i świadomość wsparcia przed zaistnieniem nieodwracalnego w skutkach zdarzenia.

5. Monitorowanie i kontrola

W zależności od poziomu umiejętności i doświadczenia należy uzgodnić z pracownikiem sposób monitorowania postępów pracy. Jeżeli zadanie jest pracochłonne, warto zaplanować odpowiednią ilość spotkań. Podział na kluczowe etapy zadań zwiększy jego dyscyplinę i pozwoli na wyeliminowanie nieprawidłowości. Ważne na tym etapie jest ustalenie formy komunikowania się, z jaką częstotliwością ma wystąpić i jak szczegółowo etapy procesu mają być przekazane.

Podstawową zaletą delegowania zadań jest wzrost produktywności. Przekazanie odpowiedzialności pracownikom pozwala managerowi na porządne zarządzanie i opracowywanie strategii. Właściwe dopasowanie zadań wpływa na zwiększenie tempa prac i jakość wykonania. 

Nie należy jednak zapominać, że jest to idealne narzędzie motywujące do działania. Wzbudza to świadomość docenienia  i daje pracownikowi możliwość rozwoju  swoich umiejętności. Praca z managerem to świadomość wspólnego celu co wzmacnia zaangażowanie i przynależności do firmy. 

Beata Lipska

Beata Lipska

Konsultant biznesowy
Wiceprezes Zarządu Business Masters

Dodaj komentarz